Για το

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ *

 "One Europe Foundation"

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ELENI PAPATHANASIOU

 

* ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πολιτισμός, Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία, Παιδεία, Νέα Γενιά, Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Mobile: +30-6974-881944

E-Mail : oneeuropefoundation@gmail.com